Brug af indeks- og investeringsforeninger til at investere i commodities (råvarer)

Indholdet af InvestorsOrbit er udarbejdet med det formål at give en generel introduktion til finansielle produkter. InvestorsOrbit kan ikke erstatte finansiel rådgivning og kan hverken anses for at være et tilbud om at yde finansiel rådgivning eller et tilbud om nogen anden rådgivning eller service. Investorer opfordres til at kontakte egen investeringsrådgiver for individuel information om eventuel investering, skatteforhold med videre.

Selvom du ikke kan bruge investeringsforeninger til at investere direkte i råvarer, så kan investeringsforeninger investeres i lagre af virksomheder, der er involveret i råvarerelaterede industrier, såsom energi, landbrug eller minedrift. Ligesom de aktier, de investerer i, kan andelene i gensidige fonde blive påvirket af andre faktorer end de fluktuerende priser på råvaren, herunder generelle svingninger på aktiemarkedet og virksomhedsspecifikke faktorer.

Der er dog et lille antal investeringsforeninger for råvareindeks, der investerer i futures kontrakter og råvarekoblede afledte investeringer og derfor giver investorerne en mere direkte eksponering for råvarepriser.

Ved at investere i investeringsforeninger får investorer fordelen af professionel pengestyring, tilføjet diversificering og likviditet. Desværre er administrationsgebyrer undertiden høje, og nogle af midlerne kan have salgsomkostninger.

Related Articles