Brug af indeks- og investeringsforeninger til at investere i commodities (råvarer)

Selvom du ikke kan bruge investeringsforeninger til at investere direkte i råvarer, så kan investeringsforeninger investeres i lagre af virksomheder, der er involveret i råvarerelaterede industrier, såsom energi, landbrug eller minedrift. Ligesom de aktier, de investerer i, kan andelene i gensidige fonde blive påvirket af andre faktorer end de fluktuerende priser på råvaren, herunder generelle svingninger på aktiemarkedet og virksomhedsspecifikke faktorer.

Der er dog et lille antal investeringsforeninger for råvareindeks, der investerer i futures kontrakter og råvarekoblede afledte investeringer og derfor giver investorerne en mere direkte eksponering for råvarepriser.

Ved at investere i investeringsforeninger får investorer fordelen af professionel pengestyring, tilføjet diversificering og likviditet. Desværre er administrationsgebyrer undertiden høje, og nogle af midlerne kan have salgsomkostninger.

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *