Fordele og ulemper ved commodities (råvarer)

Indholdet af InvestorsOrbit er udarbejdet med det formål at give en generel introduktion til finansielle produkter. InvestorsOrbit kan ikke erstatte finansiel rådgivning og kan hverken anses for at være et tilbud om at yde finansiel rådgivning eller et tilbud om nogen anden rådgivning eller service. Investorer opfordres til at kontakte egen investeringsrådgiver for individuel information om eventuel investering, skatteforhold med videre.

Hvis du overvejer at investere i commodities (råvarer), så er der en række fordele og ulemper, som er væsentlige at overveje, inden du hopper ud i det.

Fordele ved at investere i råvarer

Diversificering

Over tid har commodities og commodity aktier en tendens til at give afkast, der adskiller sig fra andre aktier og obligationer. En portefølje med aktiver, der ikke bevæger sig i låsepunkt, kan hjælpe dig med at styre markedsvolatiliteten bedre. Diversificering sikrer dog ikke overskud eller garanti mod tab, men kan på længere sigt ofte hjælpe din portefølje med at være mere stabil.

Potentiel afkast

Individuelle råvarepriser kan svinge på grund af faktorer som udbud og efterspørgsel, valutakurser, inflation og økonomiens generelle sundhed. I de senere år har øget efterspørgsel på grund af massive globale infrastrukturprojekter stor indflydelse på råvarepriser. Generelt har en stigning i råvarepriser haft en positiv indflydelse på lagrene i virksomheder i beslægtede brancher.

Potentiel afdækning mod inflation

Inflation – som kan erodere værdien af ​​aktier og obligationer – kan ofte betyde højere priser på råvarer. Mens råvarer har vist stærke resultater i perioder med høj inflation, skal investorer bemærke, at råvarer kan være meget mere ustabile end andre typer investeringer.

Risici ved investering i commodities (råvarer)

Hovedrisiko

Råvarepriser kan være ekstremt ustabile, og råvarebranchen kan påvirkes væsentligt af verdensbegivenheder, importkontrol, verdensomspændende konkurrence, regeringsforskrifter og økonomiske forhold, som alle kan have indflydelse på råvarepriserne. Der er en chance for, at din investering kan miste værdi.

Volatilitet

Investeringsforeninger eller børshandlede produkter (ETP’er), der sporer en enkelt sektor eller en vare, kan udvise større end gennemsnitlig volatilitet. Råvarefonde eller ETP’er, der bruger futures, optioner eller andre afledte instrumenter, kan også øge volatiliteten yderligere.

Udenlandsk og voksende markedseksponering

Bortset fra de risici, der er forbundet med investeringer i råvarer, bærer disse foreninger også de risici, der følger med investering i udenlandske og nye markeder, herunder volatilitet forårsaget af politisk, økonomisk og valutakonstabilitet.

Koncentration af aktiver

Mens råvarefonde kan spille en rolle i en diversificeringsstrategi, betragtes fondene/foreningerne i sig selv som ikke-diversificerede, da de investerer en betydelig del af deres aktiver i færre individuelle værdipapirer, der generelt er koncentreret i 1 eller 2 brancher, hvilket er normalt inden for commodities (råvarer). Som et resultat kan ændringer i markedsværdien af ​​en enkelt investering medføre større udsving i aktiekursen, end der ville forekomme i en mere diversificeret fond.

Andre risici

Råvarefokuserede investeringsforeninger kan bruge futureskontrakter til at spore et underliggende råvare- eller råvareindeks. Handel med disse typer værdipapirer er spekulativ og kan være ekstremt ustabil, hvilket muligvis kan medføre, at en forenings præstationer markant adskiller sig fra resultaterne af den underliggende råvare. Denne forskel kan være positiv eller negativ, afhængig af markedsforhold og foreningens investeringsstrategi.

Related Articles