Hvad er commodities (råvarer)?

Indholdet af InvestorsOrbit er udarbejdet med det formål at give en generel introduktion til finansielle produkter. InvestorsOrbit kan ikke erstatte finansiel rådgivning og kan hverken anses for at være et tilbud om at yde finansiel rådgivning eller et tilbud om nogen anden rådgivning eller service. Investorer opfordres til at kontakte egen investeringsrådgiver for individuel information om eventuel investering, skatteforhold med videre.

Commodities er råvarer, der enten forbruges direkte, såsom mad, eller som bruges som byggesten til at skabe andre produkter.

Investering i commodities (råvarer)

Der er flere måder at investere i commodities. Den ene er at købe forskellige mængder af fysiske commodities, såsom guld og sølv. Investorer kan også investere ved hjælp af futurekontrakter eller børshandlede produkter (ETP’er), der direkte sporer et specifikt råvarerindeks. Dette er meget ustabile og komplekse investeringer, der generelt kun anbefales til sofistikerede investorer.

En anden måde at få eksponering for råvarer er gennem investeringsforeninger, som investerer i commodity-relaterede virksomheder. For eksempel vil en olie- og gasfond eje aktier udstedt af virksomheder, der er involveret i efterforskning, raffinering, oplagring og distribution af denne form for energi (eksempelvis olie).

Commodity aktier vs. commodities

Leverer commodity aktier og commodities altid det samme afkast? Ikke nødvendigvis. Der er tidspunkter, hvor den ene investering er bedre end den anden, så gennem en allokering til hver type (commodity aktier og commodities) kan være med til at bidrage til en porteføljes samlede langsigtede resultat.

Related Articles