Hvad er en ETF

Indholdet af InvestorsOrbit er udarbejdet med det formål at give en generel introduktion til finansielle produkter. InvestorsOrbit kan ikke erstatte finansiel rådgivning og kan hverken anses for at være et tilbud om at yde finansiel rådgivning eller et tilbud om nogen anden rådgivning eller service. Investorer opfordres til at kontakte egen investeringsrådgiver for individuel information om eventuel investering, skatteforhold med videre.

En børshandlet fond (ETF) er en type sikkerhed, der involverer en samling af værdipapirer – såsom aktier – der ofte sporer et underliggende indeks. De kan investere i et vilkårligt antal industrisektorer eller bruge forskellige strategier. ETF’er ligner på mange måder mutual funds; de er dog noteret på børser. ETF-aktier handles hele dagen ligesom almindelige aktier. For det meste er ETF’er passivt forvaltet i og med at det er et produkt som følger et underliggende aktiv, dog er der også ETF’er med en aktiv investeringsstrategi – de såkaldte AMF’er (Actively Managed Funds).

Et velkendt eksempel er SPDR S&P 500 ETF (SPY), der sporer S&P 500-indekset. ETF’er kan indeholde mange typer investeringer, inklusiv aktier, råvarer, obligationer eller en blanding af investeringstyper. En børsnoteret fond er en omsættelig sikkerhed, hvilket betyder, at den har en tilknyttet pris, der gør det let at købe og sælge det.

En ETF kaldes en børshandlet fond, da den handles på en børs ligesom aktier. Prisen på en ETF’s aktier ændres gennem hele handelsdagen, når aktierne købes og sælges på markedet. Dette er i modsætning til mutual funds, som ikke handles på en børs, og som kun handles en gang om dagen efter, at markederne er lukket. Derudover har ETF’er en tendens til at være mere omkostningseffektive og mere likvide sammenlignet med mutual funds.

Typer af ETF’er

Der er forskellige typer ETF’er tilgængelige for investorer, der kan bruges til indkomstgenerering, spekulation, prisstigninger og til at afdække eller delvis opveje risiko i en investors portefølje.

Nedenfor er flere eksempler på typer af ETF’er.

  • Obligations ETF’er kan omfatte statsobligationer, erhvervsobligationer og stats- og lokale obligationer – kaldet kommunale obligationer.
  • Industri-ETF’er sporer en bestemt industri såsom teknologi, medicinal eller olie- og gassektoren.
  • Varer ETF’er investerer i råvarer eksempelvis råolie eller guld.
  • Valutakursfonde investerer i udenlandske valutaer som euro eller canadisk dollar.
  • Inverse ETF’er forsøger at opnå gevinster ved aktiefald ved at ”shorte” aktier. Ved shorting sælges en aktie, da der forventes et fald i værdien og genkøber det til en lavere pris.

I USA er de fleste ETF’er oprettet som åbne midler og er underlagt investeringsselskabsloven fra 1940, undtagen når efterfølgende regler har ændret deres lovgivningsmæssige krav. Åbne midler begrænser ikke antallet af investorer, der er involveret i produktet.

Hvis du vil lære mere om ETF’er, så kan du altid stille stille spørgsmål på vores forums ellers kan du læse mere om investment vehicles her.

Related Articles

Responses