Oversigt over aktieanalyser

aktieanalyse

Indholdet af InvestorsOrbit er udarbejdet med det formål at give en generel introduktion til finansielle produkter. InvestorsOrbit kan ikke erstatte finansiel rådgivning og kan hverken anses for at være et tilbud om at yde finansiel rådgivning eller et tilbud om nogen anden rådgivning eller service. Investorer opfordres til at kontakte egen investeringsrådgiver for individuel information om eventuel investering, skatteforhold med videre.

Investorer er ofte afhængige af aktieanalyser for at finde potentielt rentable aktier. Almindelige måder at analysere aktier inkluderer teknisk og grundlæggende analyse. Flere komponenter falder ind under den grundlæggende analyse, herunder undersøgelse af en virksomheds pris / indtjening (P/E), indtjening pr. aktie, bogført værdi og egenkapitalens forrentning. Mange investorer bruger også anbefalinger fra finansielle analytikere til at analysere en aktie. Den type aktieanalyse, du implementerer, er baseret på personlig præference. Forstå de forskellige måder at analysere en aktie for at finde den metode, der bedst passer til din portefølje samt investor profil.

Teknisk analyse

Teknisk analyse undersøger udbud og efterspørgsel efter en aktie på markedet. Investorer, der bruger teknisk analyse, mener, at en akties historiske præstation indikere, hvordan aktien vil klare sig i fremtiden. Virksomhedens værdi er oftest ikke i fokus. Teknisk analyse lægger stort fokus på at finde trends, diagrammer og mønstre.

P/E-forhold

En almindelig metode til analyse af en aktie er ved at studere dens pris/indtjenings forhold. Du beregner P/E-forholdet ved at dividere aktiens markedsværdi pr. aktie med indtjening pr. aktie. For at bestemme værdien af ​​en aktie sammenligner investorer en akties P/E-forhold med dets konkurrenter og branchestandarder. Lavere P/E-forhold betragtes som gunstige af investorer.

”Earnings per share”

En virksomheds indtjening pr. aktie viser, hvor effektiv dens omsætning flyder ned til investorer. En stigende EPS betragtes som et godt tegn af investorer. Ifølge NASDAQ, jo højere en virksomheds EPS er, jo mere er dine aktier værd, fordi investorer forsøger at købe en virksomheds aktie, når indtjeningen er høj.

PEG-forhold

Pris/indtjening/vækst (price/earnings/growth) forholdet tager P/E-forholdet et skridt videre ved at overveje en virksomheds vækst. For at beregne PEG deler du P/E forholdet med 12 måneders vækstrate. Du estimerer den fremtidige vækstrate ved at se på virksomhedens historiske vækstrate. Investorer betragter typisk en aktie værdifuld, hvis PEG er lavere end 1.

Bogførte værdi

En anden metode, der bruges til at analysere en aktie, er at bestemme et virksomheds pris og bogførings forhold. Investorer bruger typisk denne metode til at finde virksomheder i højvækst, som er undervurderet. Formlen for P/B forhold svarer til markedsprisen for et selskabs aktie divideret med dets bogførte værdi af egenkapitalen. Den bogførte værdi af egenkapitalen afledes ved at trække den bogførte værdi af forpligtelser fra den bogførte værdi af aktiver. Investorer betragter et lavt P/B forhold som et tegn på, at aktiens potentielt er undervurderet.

Egenkapitalens forrentning

Investorer bruger egenkapitalens forrentning til at bestemme, hvor godt et selskab producerer positivt afkast for sine aktionærer. Analyse af EKF kan hjælpe dig med at finde virksomheder, der er profitgeneratorer. EKF beregnes ved at dividere resultat før skat med gennemsnitlig egenkapital. En fortsat stigning i EKF er et godt tegn for investorer.

Anbefaling fra analytiker

Mange investorer bruger analytikeranbefalinger for hurtigt at få indsigt i en aktie. Analytikere udfører omfattende grundlæggende- og teknisk analyser, og de udsteder anbefalinger om køb eller salg. Før de beslutter sig for at købe eller sælge aktier, bruger investorer typisk analytikeranbefalinger i forbindelse med deres egen analyse.

Related Articles

Responses

Comments are closed.