Typer af commodities (råvarer)

Indholdet af InvestorsOrbit er udarbejdet med det formål at give en generel introduktion til finansielle produkter. InvestorsOrbit kan ikke erstatte finansiel rådgivning og kan hverken anses for at være et tilbud om at yde finansiel rådgivning eller et tilbud om nogen anden rådgivning eller service. Investorer opfordres til at kontakte egen investeringsrådgiver for individuel information om eventuel investering, skatteforhold med videre.

Commodities (råvarer) sorteres, som oftest, i fire brede kategorier: metal, energi, kvæg/kød samt landbrug.

Metal

Råvarer under metal inkluderer guld, sølv, platin og kobber. I perioder med markedsvolatilitet eller såkaldte ”bear markets” kan nogle investorer beslutte at investere i ædle metaller – især guld – på grund af dets status som et pålideligt metal med reel, overførbar værdi. Investorer kan også beslutte at investere i ædle metaller som en form for ”sikring” mod perioder med høj inflation eller valutakursdevaluering.

Energi

Energivarer inkluderer råolie, fyringsolie, naturgas og benzin. Den globale økonomiske udvikling og reducerede olieprodukter fra etablerede oliebrønde verden over har historisk ført til stigende oliepriser, da efterspørgslen efter energirelaterede produkter er steget på samme tid som olieforsyningen er aftaget.

Investorer, der er interesseret i at komme ind på råvaremarkedet i energisektoren, bør også være opmærksomme på, hvordan økonomiske nedture, eventuelle produktionsændringer, der håndhæves af Organisationen for Petroleums Eksporterende Lande (OPEC), og nye teknologiske fremskridt inden for alternative energikilder (vindkraft , solenergi, biobrændstof osv.), der sigter mod at erstatte råolie som en primær energikilde, kan alle have en enorm indflydelse på markedspriserne for råvarer i energisektoren.

Kvæg og kød

Landbrugsprodukter inkluderer: lean hogs (futures-kontrakt, som benyttes til at afdække samt spekulere i priserne på svinekød), psvine maver, levende kvæg og foderkvæg.

Landbrug

Landbrugsvarer inkluderer majs, sojabønner, hvede, ris, kakao, kaffe, bomuld og sukker. I landbrugssektoren kan korn være meget ustabile i sommermånederne eller i en hvilken som helst periode med vejrrelaterede overgange. For investorer, der er interesseret i landbrugssektoren, kan befolkningsvækst – kombineret med begrænset landbrugsforsyning – give muligheder for at drage fordel af stigende landbrugsrådspriser.

Related Articles

Responses